Η Βιολογική Γεωργία είναι η καλλιέργεια φυτών και η εκτροφή ζώων με τεχνικές και µμεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Με τη χρήση των παραπάνω τεχνικών και μεθόδων οι επιστήμονες έρχονται να ανταποκριθούν στο πιεστικό αίτημα των πολιτών όλων των χωρών για παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που δεν προσβάλλουν το περιβάλλον και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Η Βιολογική Γεωργία συνεισφέρει:

●    στην καλή υγεία του ανθρώπου
●    στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
●    στην ορθολογική αξιοποίηση του εδάφους
●    στη καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
●    στη μείωση της αλόγιστης χρήσης της ενέργειας
●    στην αποφυγή των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων
●    στη περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και χημικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας
●    στην αποφυγή της χρήσης ορμονών και αντιβιοτικών
●    στη μείωση των ρύπων από τη χρήση βαρέων γεωργικών μηχανημάτων
●    στη σωστή διαχείριση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και των προϊόντων τους
●    στη παραγωγή υγιεινών προϊόντων

Ο σύλλογος

Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις αρχές του 2017 με σκοπό να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη του, να προωθήσει αιτήματα του συλλόγου στους αρμόδιους φορείς καθώς επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων των μελών του.

Newsletter