Το τμήμα Βιολογικής Γεωργίας

Ίδρυση

Το Τμήµα Βιολογικής Γεωργίας, µε έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179 6/9/1999). Αποτελούσε Παράρτημα του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο προχώρησε στη δημιουργία νέων Τμημάτων, ενισχυόμενο κατά ένα μεγάλο μέρος από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) και το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β' ΚΠΣ), μέσω της ενέργειας που αφορά τη Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Σεπτέμβριο του Ακαδημαϊκού Έτους 1999-2000 το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές και ξεκίνησε τη λειτουργία του. Σήμερα -δεκαοκτώ χρόνια μετά, έχει ……. Απόφοιτους και το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων , ενώ ανήκει στο ιδρυθέν το 2003 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Πλέον, σύμφωνα με το νέο οδηγό σπουδών του Τμήματος, αυτό ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής και έχει μετατραπεί σε Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.

O χώρος της Κεφαλονιάς θεωρήθηκε ευνοϊκός για την εκπαίδευση και την έρευνα γύρω από τη Βιολογική Γεωργία λόγω των παρακάτω συνθηκών:

●    Των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών συνθηκών λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και της απουσίας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από βαριές βιομηχανίες
●    Της συνέχισης των παραδοσιακών καλλιεργητικών τεχνικών που σέβονταν τη φύση και τον άνθρωπο
●    Του μεγάλου ακόμα ποσοστού απασχολουμένων µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία .
●    Της παραγωγής προϊόντων ΟΠΑΠ(Ονοµασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) και ΟΠΕ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη)
●    Της αγροτουριστικής υποδομής σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διοικηση Οργανωση

Το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με την επωνυμία "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιόνιων Νήσων" σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/20-6-2003. Ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας. Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων λειτουργούν οκτώ τμήματα τα οποία προσφέρουν σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Τα τμήματα του Ιδρύματος, βρίσκονται στα νησιά της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι και Ληξούρι), Ζακύνθου και Λευκάδας.

Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα στεγάζεται σε δύο κτίρια στο Νότιο μέρος της πόλης του Αργοστολίου, τα οποία καλύπτουν τις  ανάγκες εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Αντικείμενο σπουδών  και στόχοι

Επιστημονική και τεχνολογική γνώση καθώς και πρακτική άσκηση για την παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων αποκλειστικά µε βιολογικές μεθόδους, φιλικές προς το περιβάλλον και συμβατές με την ανθρώπινη υγεία.

Ο σύλλογος

Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις αρχές του 2017 με σκοπό να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη του, να προωθήσει αιτήματα του συλλόγου στους αρμόδιους φορείς καθώς επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων των μελών του.

Newsletter